2.653.780 RSD

donirano od 44 donatora za 93 dana
To je 66% od cilja od 4.023.360 RSD
31 dana ostalo do kraja kampanje
Do cilja je potrebno prikupiti joŇ° 1.369.580 RSD